Urząd

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.08.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: s

Chodzież - Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Wpisana jest do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem księgi rejestrowej 000000023966 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Swoim działaniem obejmuje teren powiatu chodzieskiego. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży Wojewoda Wielkopolski nadał zarządzeniem z dnia 26 czerwca 2020r. a następnie wprowadził do statutu zmiany zarządzeniami z dnia 25 stycznia 2011r. oraz 18 czerwca 2020r.

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży

Zarządzenie Nr 254/20 z dnia 18 czerwca 2020r. Wojewody Wielkopolskiego

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 24.09.2020, 08:37
Dokument oglądany razy: 808
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020