Rejestry, ewidencje, archiwa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży prowadzi m. in. następujące rejestry i ewidencje:

• zarządzeń Dyrektora PSSE
• skarg i wniosków
• wydanych upoważnień i pełnomocnictw
• wydanych decyzji i postanowień
• obiektów będących pod nadzorem bieżącym, sprawowanym przez poszczególne komórki merytoryczne
• przeprowadzonych kontroli podległych obiektów
• wydanych upomnień
• nałożonych mandatów
• poboru prób do badań laboratoryjnych,
• chorób zawodowych
• chorób zakaźnych,
• nosicieli wzw - HBs /+/ i HCV, Salmonella, Shigella
• niepożądanych odczynów poszczepiennych
• uzgodnień projektów planów zagospodarowania przestrzennego
• uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
• uzgodnień dokumentacji projektowej
• odbiorów końcowych obiektów
• korespondencji otrzymanej i wysyłanej
• protokołów
• zawiadomień
• tytułów wykonawczych i postanowień o nałożenie grzywny
• opinii sanitarnych
• interwencji i zażaleń
• świadectw
• zaświadczeń o wpisie do rejestru
• zgłoszonych zatruć pokarmowych
• rejestr osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych
• odwołań
• zgłoszeń ocenianych partii tawrów objętych kontrolą graniczną
• wydanych ocen o jakości wody
• wyników laboratoryjnych
• złożonych wniosków o zatwierdzenie i wpis do rejestru


W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży prowadzone jest archiwum zakładowe.

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 01.10.2020, 12:17
Dokument oglądany razy: 1 493
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020