Przyjmowanie i załatwianie spraw


Przyjmowanie i załatwianie spraw
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
odbywa się od poniedziałku do piątku
w godzinach urzędowania tj.

w poniedziałku do piątku od 7.25 do 15.00


Sprawy załatwiane są w trybie i terminach
wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego.


Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w

każdy poniedziałek od 12.30 do 15.00

i czwartek od godz. 9.00 do 10.00

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 01.10.2020, 12:04
Dokument oglądany razy: 1 479
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020