Przedmiot działalności

Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Powiatowego Inspektora, w szczególności poprzez:

1) Sprawowanie nadzoru nad warunkami:
a) higieny środowiska,
b) higieny pracy w zakładach pracy,
c) higieny procesów nauczania i wychowania,
d) higieny wypoczynku i rekreacji,
e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,
f) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) wykonywanie czynności kontrolnych;
3) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
6) opracowanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) opracowanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego;
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
10) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
13) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
14) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 20.08.2020, 17:45
Dokument oglądany razy: 1 595
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020