Petycje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży przyjmuje interesantów w sprawach petycji: 
w poniedziałki w godzinach od 12.30 do 15.00 oraz w czwartki w godzinach od 9.00 do 10.00
w budynku przy ul. Składowej 5. Petycje mogą być wnoszone: 
- pisemnie za pośrednictwem poczty, 
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP pod adresem: /PSSEChodziez/SkrytkaESP;
 
- pocztą elektroniczną (psse.chodziez@pis.gov.pl" sekretariat.psse.chodziez@sanepid.gov.pl), jak również ustnie do protokołu w siedzibie Stacji, w godzinach przyjmowania skarg i wniosków.


Petycje muszą zawierać:

1. Podmiot wnoszący petycje

2. Przedmiot petycji;

3. Adres podmiotu wnoszącego petycje (nazwę miejscowości, ulicy, numer domu i lokalu oraz kod pocztowy).

4. Oznaczenie podmiotu do którego kierowana jest petycja

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o  petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870)


Petycje 2020r.

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.

Lp.

Data złożenia

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan realizacji

Przewidywany termin/Sposób załatwiania  

1.

brak

brak

brak

brak

brakPetycje 2021r.

Petycje złożone do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.

Lp.

Data złożenia

Wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Stan realizacji

Przewidywany termin/Sposób załatwiania  

1.

brak

brak

brak

brak

brak

Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 26.07.2022, 10:20
Dokument oglądany razy: 121
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020