Kontrole zewnętrzne

To jest archiwalna wersja strony z dnia 19.08.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: s

Kontrole zewnętrzne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży


L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu w trybie zdalnym

POBIERZ SKAN

13.07.2020

2

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Żywnosci i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

19.09.2019

3

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

07.08.2019

4

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Raport z audytu wewnętrznego

POBIERZ SKAN

22.08.2019

5

Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli ZUS

POBIERZ SKAN

10-14.06.2019

6

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

23.05.2019

7

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

09.05.2018

8

Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chodzieży.

POBIERZ SKAN

25.10.2017

9

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stacja Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży

POBIERZ SKAN

20-23.10.2017

10

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu


Ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólontowymi o materiałach i wyrobach przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

POBIERZ SKAN

23.09.2016r.

11

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu


Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Chodzieży w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

POBIERZ SKAN

25.11.2016r.

12

Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu


Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji z zakresu epidemiologii(nadzór nad magazywaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodzniczych lub braku zasilania w energię elektryczną) w PSSE w Chodzieży za okres od 01.01.2015r. do 04.04.2016r.

POBIERZ SKAN


04.04.2016r.


Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 28.09.2021, 10:27
Dokument oglądany razy: 253
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020