Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży


L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

19.05.2022
2Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

14.09.2021
3

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież
15.09.2021


4

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Sprawozdanie z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu w trybie zdalnym

POBIERZ SKAN

13.07.2020

5

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Higieny Żywnosci i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

19.09.2019

6

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

07.08.2019

7

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Raport z audytu wewnętrznego

POBIERZ SKAN

22.08.2019

8

Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli ZUS

POBIERZ SKAN

10-14.06.2019

9

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

23.05.2019

10

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

09.05.2018

11

Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chodzieży.

POBIERZ SKAN

25.10.2017

12

Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stacja Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży

POBIERZ SKAN

20-23.10.2017

13

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu


Ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólontowymi o materiałach i wyrobach przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

POBIERZ SKAN

23.09.2016r.

14

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu


Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Chodzieży w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

POBIERZ SKAN

25.11.2016r.

15

Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu


Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji z zakresu epidemiologii(nadzór nad magazywaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodzniczych lub braku zasilania w energię elektryczną) w PSSE w Chodzieży za okres od 01.01.2015r. do 04.04.2016r.

POBIERZ SKAN


04.04.2016r.


Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 19.08.2022, 09:11
Dokument oglądany razy: 171
Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020