A A A
SmodBIP

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Żywnosci i Żywienia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

19.09.2019
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

07.08.2019
3 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Raport z audytu wewnętrznego

POBIERZ SKAN

22.08.2019
4 Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli ZUS

POBIERZ SKAN

10-14.06.2019
5 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

23.05.2019
6 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

09.05.2018
7 Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chodzieży.

POBIERZ SKAN

25.10.2017
8 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stacja Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży

POBIERZ SKAN

20-23.10.2017

9

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólontowymi o materiałach i wyrobach przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

POBIERZ SKAN

23.09.2016r.

10

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Chodzieży w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

POBIERZ SKAN

25.11.2016r.

11 Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji z zakresu epidemiologii(nadzór nad magazywaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodzniczych lub braku zasilania w energię elektryczną) w PSSE w Chodzieży za okres od 01.01.2015r. do 04.04.2016r.

POBIERZ SKAN

04.04.2016r.Opublikował: Karolina Pieniążek
Publikacja dnia: 24.10.2019
Podpisał: Karolina Pieniążek
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 867