A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: up

Kontrole zewnętrzne

Kontrole zewnętrzne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży

L.p.

Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Temat kontroli

Data kontroli

1 Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Protokół kontroli ZUS

POBIERZ SKAN

10-14.06.2019
2 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

23.05.2019
3 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przprowadzonej przez oddział Higieny Pracy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Saniterno-Epidemiologicznej w Chodzieży. ul.Składow 5, 64-800 Chodzież

POBIERZ SKAN

09.05.2018
4 Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Chodzieży.

POBIERZ SKAN

25.10.2017
5 Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Wojewódzką Stacja Sanitarno Epidemiologiczną w Poznaniu w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży

POBIERZ SKAN

20-23.10.2017

6

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Ocena sprawowanego nadzoru nad produkcją materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i wspólontowymi o materiałach i wyrobach przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 

POBIERZ SKAN

23.09.2016r.

7

Oddział Higieny Komunalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Poznaniu

Sprawdzenie pod względem merytorycznym działalności komórki Oddziału Nadzoru na stanowisko pracy do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Chodzieży w ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad podmiotami wykonującymi działalność leczniczą.

POBIERZ SKAN

25.11.2016r.

8 Oddział Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu

Sprawdzenie poprawności prowadzenia dokumentacji z zakresu epidemiologii(nadzór nad magazywaniem i dystrybucją szczepionek oraz procedurami postępowania na wypadek awarii urządzeń chłodzniczych lub braku zasilania w energię elektryczną) w PSSE w Chodzieży za okres od 01.01.2015r. do 04.04.2016r.

POBIERZ SKAN

04.04.2016r.Opublikował: Karolina Pieniążek
Publikacja dnia: 12.07.2019
Podpisał: Karolina Pieniążek
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 550