A A A
SmodBIP

Akty prawne

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 59)

Rządowe Centrum Legislacji

Akty Prawne Unii EuropejskiejOpublikował: Karolina Pieniążek
Publikacja dnia: 10.04.2019
Podpisał: Karolina Pieniążek
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 939