A A A
SmodBIP

Chodzież - Statut

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chodzieży jest podmiotem leczniczym w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Wojewoda Wielkopolski. Wpisana jest do Rejestru Podmiotów Leczniczych pod numerem księgi rejestrowej 000000023966 prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Stacja prowadzi działalność w formie państwowej jednostki budżetowej. Swoim działaniem obejmuje teren powiatu chodzieskiego. Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży Wojewoda Wielkopolski nadał zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2009r. a następnie wprowadził do statutu zmiany zarządzeniami z dnia 25 stycznia 2011r. oraz 17 maja 2018r.

Zarządzenie Nr 175/18 z dnia 17 maja 2018r. Wojewody WielkopolskiegoOpublikował: Karolina Pieniążek
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: Karolina Pieniążek
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 3 863