A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: up

Petycje

 Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o  petycjach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 870)

Petycje 2017r.

Petycje złożone do Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.

LP. Data złożenia Wnoszący petycję Przednmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin/ Sposó załatwiania
1. brak brak brak brak brak

Petycje 2018r.

Petycje złożone do Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.

LP. Data złożenia  Wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan realizacji Przewidywany termin / Sposób załatwiania
1. brak brak brak brak brak

Petycje 2019r.

Petycje złożone do Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży.

LP. Data
złożenia
Wnoszący
petycję
Przedmiot
petycji
Stan
realizacji
Przewidywany termin/
Sposób załatwianiaOpublikował: Karolina Pieniążek
Publikacja dnia: 03.01.2019
Podpisał: Karolina Pieniążek
Dokument z dnia: 30.07.2018
Dokument oglądany razy: 743