Akty prawne


Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej(tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.)

Rządowe Centrum Legislacji

Akty Prawne Unii Europejskiej

Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020
Dokument oglądany razy: 800
Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 01.10.2020, 12:28
Wydruk ze strony: bip.psse-chodziez.pl z dnia: 28.01.2022 00:17:03
www.MegaBIP.pl