Organizacja PSSE w Chodzieży

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (OEA)
2) Oddział Nadzoru (ON) 

w skład którego wchodzą:
a) Stanowisko Pracy do Spraw Epidemiologii (ON-E)
b) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Żywności i Żywienia (ON-HŻ)
c) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej (ON-HK)
d) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Pracy (ON-HP)
e) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Dzieci i Młodzieży (ON-HD)
f) Stanowisko Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (ON-NS)
3) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP
4) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń (KS)
5) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych (OC)
6) Stanowisko Pracy do Spraw Organizacji i Statystyki (OS)  
7) Stanowisko Pracy do Spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (OZ)
8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (GK)
9) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości (SJ)
10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (RP)
11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN)
12) Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych (IOD)
13) Stanowisko Pracy Archiwisty (A)    

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek i stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji, który po wprowadzeniu zmian obowiązuje od 28 sierpnia 2020 r.

Regulamin Organizacyjny ze Schematem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży

Zarządzenie Nr 11/2020 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży

Statut Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży

Zarządzenie nr 254/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chodzieży

Podpisał: Oskar Herzog
Dokument z dnia: 19.08.2020
Dokument oglądany razy: 702
Opublikował: Oskar Herzog
Publikacja dnia: 27.09.2021, 19:34
Wydruk ze strony: bip.psse-chodziez.pl z dnia: 12.08.2022 16:12:12