A A A
SmodBIP

Witamy na stronie

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chodzieży

ul. Składowa 5
64-800 Chodzież

NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

ADMINISTRATOR DANYCH

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chodzieży
ul. Składowa 5
64-800 Chodzież

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chodzieży wykonuje zadania wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (tekst jedn. DZ.U. z 2019r. poz.59).Opublikował: Karolina Pieniążek
Publikacja dnia: 27.05.2020
Podpisał: Karolina Pieniążek
Dokument z dnia: 29.01.2018
Dokument oglądany razy: 79 778